อย่าชมแบบน้าน….

เธอชมว่าฉันอวบอิ่ม…พอยิ้มได้
เธอชมว่าฉันสดใส….ไม่เคยขัด
เธอชมว่าฉันเซ็กซี่….ดีชะมัด
เธอชมว่าฉันเซ็กจัด….เดี๋ยวจัดยาว… !!!