ดอกไม้ผลิบาน

หากดอกไม้จะผลิบานทุกครั้งที่ฉันคิดถึงคุณ

ฉันคงจะเดินอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้ไปตลอดกาล