ต่างคนต่างไป

ถ้าคบกันแล้ว ต่างคนต่างทน… ต่างคนต่างไม่เข้าใจ
ก็ควรที่จะ ต่างคนต่างไป…เพราะมันก็เสียใจ ไม่ต่างกัน… 🙁

By : Fanthai