1 หรือ 2 ??

ถ้าเราเติมเต็มชีวิตเค้าไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะ 1. เราไม่เหมาะ หรือ 2. เค้าไม่พอ

By : Fanthai