คู่ครอง = รองเท้า

ถ้าการหารองเท้าอีกข้างนึงมาเดินไปข้างหน้าพร้อมกันมันยากนัก ก็ลอง “ถอดรองเท้า” เดินสิ

เผื่อเส้นทางข้างหน้าอาจจะไม่ได้ใช้รองเท้าไปอีกไกล……………

By : Fanthai