เขาหรือใครไม่สำคัญ !!!!

“ไม่ว่าเขาหรือใครไม่สำคัญ”

“เพราะใจฉันรักมั่นไม่หวั่นไหว”

“มีเพียงเธอรักแต่เธอจนหมดใจ”

“จะร้อยเขาพันใครไม่สำคัญ”

By : Fanthai.com