อย่าเสียใจที่เขา ” ทิ้งเราไป “

อย่าเสียใจที่เขา ” ทิ้งเราไป ” แต่จงดีใจที่เราได้ ” หัวใจ ” เรากลับคืนมา