เพื่อนน้อย เพื่อนมาก

“มีเพื่อนน้อยแต่จริงใจต่อกัน” ดีกว่า “มีเพื่อนเป็นร้อยเป็นพัน แต่คนที่จริงใจต่อกันดันไม่มี”